Zvolen 5.9.2013

24. november 2013

Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE) obohatila vozový park Mestskej polície vo Zvolene o elektromobil s elektrickým pohonom. Odovzdanie vozidla bolo súčasťou projektu E-jazda v meste, ktorý je realizovaný v spolupráci s Mestom Zvolen, občianskym združením Ad Vocem a spoločnosťou EEI. Hlavným cieľom projektu je poukázať na potenciál uplatnenia elektromobilov ako praktických dopravných prostriedkov v mestách na Slovensku.

Dňa 5. septembra 2013 odovzdali zástupcovia SSE elektromobil Peugeot iOn do užívania Mestskej polície vo Zvolene. Elektromobily patria v súčasnosti medzi najekologickejšie spôsoby dopravy a SSE ako firma zodpovedne pristupujúca k ochrane životného prostredia sa snaží vytvárať priaznivé podmienky pre ich využívanie v praxi.

Zvolen 5.9.2013Zvolen 5.9.2013
„Projekt e-jazda predstavuje inovatívny spôsob dopravy, ktorý je priateľský k životnému prostrediu a pritom užívateľovi poskytne komfort porovnateľný s tradičnou automobilovou dopravou. Nový progresívny spôsob dopravy pomocou elektromobilov budú v rámci nášho projektu testovať aj ďalšie vybrané mestá na strednom Slovensku“, uviedol  Antoine Jourdain, generálny riaditeľ SSE.

Zvolen 5.9.2013Zvolen 5.9.2013

Výhodou elektromobilov je nulová produkcia emisií, zníženie prevádzkových nákladov či nižšia hlučnosť. Elektromobily  sú poháňané elektrickým motorom, ktorý je napájaný elektrickou energiou uloženou v batérii. Batéria je nabíjaná z elektrickej siete a čiastočne získava energiu regeneratívnym brzdením.„Je pre nás potešením využívať takýto druh auta, najmä, ak hovoríme o šetrení nákladov, pretože pri spotrebe elektriny 16,42 kWh na 100 km predstavujú náklady 1,82 eur, čo je v porovnaní so spaľovacím motorom päťnásobne menej,“ uviedol primátor mesta Zvolen Miroslav Kusein.

Zvolen 5.9.2013Zvolen 5.9.2013

Základným predpokladom fungovania elektromobilov je aj budovanie infraštruktúry. Organizácia Ad Vocem a spoločnosť EEI prinášajú do mesta Zvolen nabíjaciu stanicu, ktorá bude k dispozícii aj verejnosti na námestí SNP.„Keďže sa mobilita obyvateľstva neustále zvyšuje, je mimoriadne dôležité hovoriť o ekologických spôsoboch dopravy. Verejný sektor musí ísť príkladom a preto dúfam, že budeme obyvateľov Zvolena inšpirovať k ochrane životného prostredia,“ povedal Ján Fellegi, konateľ spoločnosti EEI.

Zvolen 5.9.2013Zvolen 5.9.2013