Banská Bystrica 16.9.2013

24. november 2013

Elektromobil môže používať aj banskobystrická Mestská polícia (MsP), ktorá bude mať k dispozícii aj jednu z dvoch nabíjacích staníc v meste. Na Námestí SNP auto v rámci projektu E-jazda v meste a pri príležitosti otvorenia Európskeho týždňa mobility (ETM) (16. – 22. 9.2013) slávnostne odovzdala akciová spoločnosť Stredoslovenská energetika (SSE). Elektromobil Peugeot iOn za symbolickú cenu zapožičala mestu Banská Bystrica na jeden rok. Projekt E-jazda v meste realizuje uvedená spoločnosť v spolupráci s mestom, občianskym združením Ad Vocem a spoločnosťou s r. o. EEI. Hlavným cieľom projektu je poukázať na potenciál uplatnenia elektromobilov ako praktických dopravných prostriedkov v mestách na Slovensku.

Banská Bystrica 16.9.2013

Ďalšiu spomínanú nabíjaciu stanicu môže verejnosť využívať na Kapitulskej ulici. Budú pri nej vyhradené dve parkovacie miesta a jej použitie bude bezplatné.

Banská Bystirca 16.9.2013Banská Bystirca 16.9.2013

Po dohode s mestom Banská Bystrica sme dospeli k záveru, že bude najvhodnejšie prideliť tento automobil práve MsP, keďže jazdí každý deň, pohybuje sa po meste. Týmto spôsobom dokážeme ukázať obyvateľom, že toto auto sa dá používať na každodennej báze, povedal médiám generálny riaditeľ a. s. SSE Antoine Jourdain.

Banská Bystirca 16.9.2013Banská Bystirca 16.9.2013

Náčelník MsP Miroslav Bálint informoval, že polícia má celkovo 12 áut, na výkon služby používa osem, elektromobil je deviaty. Náklady na prevádzku sú nízke, na jedno nabitie urobí 100 až 150 kilometrov, takže pre mestskú zónu je ideálny. Okrem toho, že je ekologický, je to budúcnosť, takže nám poslúži pri výkone služby tak ako ktorékoľvek iné auto, len s menšími nákladmi, konštatoval náčelník.

Banská Bystirca 16.9.2013Banská Bystirca 16.9.2013

Je zaujímavé a zvláštne, že práve v Banskej Bystrici otvoríme Európsky týždeň mobility odovzdaním elektromobilu pre MsP. Toto je trend, o ktorom si myslíme, že bude pokračovať v celej Európe, možno v celom svete, že postupne sa bude meniť technológia pohybu motorových vozidiel spôsobom, ktorý bude ekonomickejší a zároveň ústretovejší voči životnému prostrediu, povedal primátor mesta Peter Gogola.

Banská Bystirca 16.9.2013Banská Bystirca 16.9.2013