O nás

img_06

CityEmotion je iniciatíva občianskeho združenia Ad Vocem zameraná na podporu a rozvoj elektromobility na Slovensku. V rámci tejto iniciatívy spájame subjekty, ktoré majú k elektromobilite blízko a vytvárame tak unikátne pilotné projekty, ktorých cieľom je zvýšiť celospoločenské povedomie o elektromobilite, otestovať tento nový koncept mestskej mobility v reálnej premávke a s reálnymi používateľmi a na základe nadobudnutých skúseností prispieť k tvorbe národnej stratégie a podpore legislatívnych zmien s dosahom na rozvoj elektromobility na Slovensku.